Νέας γενιάς κοχλιωτές κοτυλιαιες προθέσεις (ενημέρωση συνάδελφων)

ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ

Οι βιδωτές κοτυλιαίες προθέσεις στις αρθροπλαστικές του ισχίου της δεκαετίας του 1980 (Mittelmeier, LINK, PCA κ.λ.π.), που είχαν χρησιμοποιηθεί από κάποιους ορθοπεδικούς και στην Ελλάδα και απέτυχαν, δεν έχουν καμία σχέση με τις νέας γενιάς κοχλιωτές κοτυλιαίες προθέσεις τιτανίου με ειδική τραχεία επιφάνεια των τελευταίων ετών τύπου Zweymuller, Smith & Nephew, Zimmer, Aesculap, Lima, ImplantCast, Permedica κ.λ.π. που μιμούνται την οστική ενσωμάτωση των πολύ επιτυχημένων βιδωτών οδοντικών εμφυτευμάτων τιτανίου. Οι αποτυχημένες παλαιές βιδωτές κοτυλιαίες προθέσεις ήσαν μόνον μηχανικής στήριξης και δεν είχαν επιφάνεια που προκαλεί οστεογένεση, ήσαν δε λείες και ανελαστικές. Με τις δυνατότητες των νέων κοτυλιαίων προθέσεων του ισχίου με περιστροφική συγκράτηση με ειδικά βιολογικά ενσωματούμενα πτερύγια που προκαλούν οστεογένεση δεν είναι εξοικειωμένοι ή εκπαιδευμένοι όχι μόνον οι περισσότεροι ορθοπεδικοί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς διότι νομίζουν ότι θα αποτύχουν όπως οι παλαιού τύπου. Πάντως και όσοι χρησιμοποιούν σωστά τις νέες βιολογικά ενσωματούμενες λεγόμενες και “PressFit” κοτυλιαίες προθέσεις έχουν επίσης καλά αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται σωστά και υπάρχει αρκετό υγιές οστικό υπόβαθρο, οι κοχλιωτές όμως μπορούν να στερεωθούν πιο εύκολα και εκεί που υπάρχει οστικό πρόβλημα όπως στις περιπτώσεις ανεπάρκειας της οροφής της κοτύλης γιατί στηρίζονται με τα πτερύγια στις κολώνες. Εάν χρησιμοποιηθούν PressFit με βίδες το πρόβλημα δεν είναι άμεσο αλλά κυρίως στην δυσκολία αφαίρεσης και αντικατάστασης των βιδών, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσουν την αρχική σταθερότητα αυτών των προθέσεων, σε περίπτωση αναθεώρησης για τοποθέτηση νέας πρόθεσης. Οι βίδες αν σπάσουν σε περίπτωση μηχανικής ή ακόμη χειρότερα σηπτικής χαλάρωσης είναι μερικές φορές πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν μέσα από το λαγόνιο οστούν της λεκάνης και δεν αφήνουν πολύ άθικτο περιπροθετικό οστούν για νέα πρόθεση. Εάν χρειασθεί να αφαιρεθεί – σε πολύ σπάνια περίπτωση – η νέα βιολογικής οστικής ενσωμάτωσης με περιστροφική συγκράτηση κοχλιωτή κοτυλιαία πρόθεση ισχίου αυτό γίνεται εύκολα σε περίπτωση μηχανικής ή σηπτικής χαλάρωσης και το περιπροθετικό οστούν παραμένει άθικτο από οπές, βίδες ή υπολείμματα ακρυλικού πολυμερούς για τοποθέτηση νέας παρόμοιας πρόθεσης μεγαλύτερης διαμέτρου. Eξ άλλου για την τοποθέτηση μιας κοχλιωτής νέας γενιάς κοτυλιαίας πρόθεσης δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί αρκετό οστούν σε βάθος και διάμετρο όπως στις τύπου PressFit γιατί και με μερική κάλυψη μπορεί η στερέωση να είναι αρκετά ικανοποιητική λόγω των πτερυγίων.
Δεν είναι πρέπον νομίζω να εκφράζετε γνώμη για κάτι που δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ αλλά απλά στηρίζετε την γνώμη σας σε παλαιές αποτυχημένες και διαφορετικού τύπου προθέσεις που απλά απεικονίζονται παρόμοια στις ακτινογραφίες, γιατί ακούμε δυστυχώς διάφορα τελείως εκτός πραγματικότητας κυρίως από παλιότερους συναδέλφους !!! Μπορεί ακτινολογικά να μοιάζουν αλλά κλινικά δεν έχουν καμία σχέση οι καθαρά μηχανικής στήριξης με τις βιολογικά και με ανάπτυξη μόνιμης περιπροθετικής οστεογένεσης ενσωματούμενες ! Η λοίμωξη με τις βιολογικά-οστικά ενσωματούμενες κοχλιωτές κοτυλιαίες προθέσεις, εφόσον βέβαια τηρούνται οι βασικοί κανόνες αποστείρωσης, είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί όπως εξαιρετικά σπάνια προκαλούνται περιπροθετικές λοιμώξεις στα βιδωτά νέας γενιάς οδοντικά εμφυτεύματα, παρότι η στοματική κοιλότητα βρίθει μικροβίων. Με την καλή αιμάτωση που συνοδεύει την περιπροθετική οστεογένεση, με την αποφυγή μικροκίνησης λόγω των πτερυγίων περιμετρικά και με την αποφυγή δημιουργίας περιπροθετικής νεκρής ζώνης αποφεύγονται οι περιπροθετικές λοιμώξεις. Αυτά κανένας δάσκαλός σας, ούτε εδώ ούτε στον διεθνή χώρο, που έχει εμπειρία μόνον στις μηχανικής στήριξης παλαιού τύπου βιδωτές κοτυλιαίες προθέσεις, δεν πρόκειται να σας τα εξηγήσει.Ψάξτε λίγο καλύτερα το θέμα και θα με καταλάβετε. Ρίξτε και καμιά ματιά στα Videos που ακολουθούν … !!!

Zweymuller Hip Arthroplasty Cups
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17960675