Οσφυαλγία

Η οσφυαλγία κυρίως του μυοσυνδεσμικού τύπου δηλαδή η οσφυαλγία που οφείλεται σε βλάβη των μυών και των συνδέσμων όπως είναι και το πολύ συχνό lubago, δεν είναι ανάγκη να αντιμετωπίζεται πάντα με φάρμακα και κατάκλιση, κάποιες γενικές οδηγίες και ασκήσεις μπορούν να λύσουν σε αρκετές περιπτώσεις το πρόβλημα.