Το ιατρείο


Το ιατρείο μας

 

Το ιατρείο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Είμαστε έτοιμοι και πλήρως εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα αλλά και επανδρωμένοι επαρκώς όσον αφορά στο ιατρικό προσωπικό ώστε να αντιμετωπίζουμε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους παθήσεις ισχίου, γόνατος αλλά και παραμορφώσεις κάτω άκρων – άκρου ποδός.
Η πολυετής πείρα μας, η συνεχής κατάρτιση μας και η εξειδίκευση μας αποτελούν εγγύηση του αποτελέσματος ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα και τη δυσκολία του περιστατικού.
H φιλοσοφία μας, στηρίζεται στο γεγονός ότι πάντα προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, δείχνοντας σεβασμό και μεριμνώντας για τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία του ασθενή έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουμε κάθε έκτακτο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει ελαχιστοποιώντας παράλληλα και τις τυχόν συνοδές επιπλοκές.