Νέα Α.L.M.I.S. Aρθροπλαστική ισχίου


A.L.M.I.S. [ Antero-Lateral-Minimally-Invasive-Surgery]

Η νέα (A.L.M.I.S. – Αnterolateral) αρθροπλαστική ισχίου είναι μια τροποποιημένη και βελτιωμένη αρθροπλαστική, μικρής επεμβατικότητας, πλάγια εξωτερικά, προσθιοπλάγια εσωτερικά, χωρίς διεγχειρητική έλξη του σκέλους, για άμεση κινητοποίηση και βάδιση καθώς και άριστο μόνιμο αποτέλεσμα.

Η νέα αυτή τεχνική αρθροπλαστικής ισχίου  εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, με μικρές διαφοροποιήσεις, στα καλύτερα ορθοπεδικά εξειδικευμένα κέντρα της Αμερικής, Ευρώπης και σε όλο τον κόσμο, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τα VIDEOS και τα σχετικά διεθνή άρθρα που παρατίθενται ως LINKS (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) στην δεξιά στήλη της ιστοσελίδας.

Η ALMIS (Προσθιοπλάγια – Αnterolateral) αρθροπλαστική ισχίου ( κυρίως με την τύπου Rottinger τεχνική ή με την βελτιωμένη και τροποποιημένη τεχνική της Minimally Invasive «Watson Jones» προσπέλασης, αποκαλούμενης και «MAYO LIMITED – MINIMAL ANTERIOR» στο «Master Techniques in Orthopaedic Surgery » στις ΗΠΑ ) καθιερώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, όχι μόνον για να αποφεύγονται οι επιπλοκές των παλαιών αρθροπλαστικών αλλά κυρίως οι τεχνικές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ασθενείς, η συνεχής σε υπερέκταση έλξη σε ειδικό χειρουργικό τραπέζι του σκέλους κατά την διάρκεια της επέμβασης, η ακτινοβολία και η καθυστέρηση της επέμβασης για ακτινολογικό ή ακτινοσκοπικό έλεγχο, η κάκωση και η απολίνωση των περισπωμένων αγγείων, η δύσκολη και κακή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, η παρατεταμένη ή μόνιμη αιμωδία του μηρού από κάκωση του μηροδερματικού νεύρου καθώς και τα διεγχειρητικά κατάγματα του μηριαίου οστού και της ποδοκνημικής άρθρωσης ( από την υπερβολική έλξη του σκέλους ) που συνοδεύουν, σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με έγκυρες διεθνείς μελέτες, την από 10ετίας και πλέον προταθείσα από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία πρόσθια (Anterior – Smith Petersen) αρθροπλαστική ισχίου, την λεγόμενη και ΑMIS. Σημειωτέον ότι η ως άνω εταιρεία εμπορεύεται και το ειδικό γι’ αυτή την μέθοδο συνήθως χρησιμοποιούμενο ειδικό χειρουργικό τραπέζι έλξης του σκέλους !

Η κάκωση του μηροδερματικού νεύρου μπορεί να συμβεί μόνον με την ως άνω ΑMIS (Anterior – Smith Petersen) και όχι με την ALMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική ισχίου !!!

Η νέα ALMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική ισχίου ( αντί της ΑMIS) γίνεται σύντομα (συνήθης διάρκεια κύριας επέμβασης μικρότερη της μίας ώρας) με επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδή αναλγησία ( μερική αναισθησία)  – στον ασθενή τοποθετούνται ακουστικά και ακούει μουσική της αρεσκείας του κατά την διάρκεια της επέμβασης – με μικρή ή μέτρια πλάγια τομή δέρματος (εσωτερική προσθιοπλάγια – Αnterolateral  στους μυς), προσαρμοσμένη όμως στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή, ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε περίπτωσης και το τοπικό πάχος.

To κυριότερο πλεονέκτημα της ALMIS αρθροπλαστικής είναι ότι μπορούν να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα ευκολότερα, χωρίς πολύπλοκους, χρονοβόρους και επιβαρυντικούς για τον ασθενή χειρισμούς, με καλύτερη ορατότητα και στην ιδανικότερη θέση, για να διαρκέσουν πολλές δεκαετίες όσο θα ζει ο ασθενής. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η προσπέλαση γίνεται προσθιοπλάγια δηλαδή ακριβώς στην κατεύθυνση του κεντρικού άξονα της κοτύλης και στην περιοχή που περιστρέφεται η άρθρωση του ισχίου !

Τα αποτελέσματά της προβλέπεται να διαρκέσουν για όλη την υπόλοιπη ζωή των ασθενών, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες, όπως στα συγγενή εξαρθρήματα ισχίου, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες που αφορούν στα ειδικά εμφυτεύματα τύπου τιτανίου που χρησιμοποιούμε και εμείς με αυτή την τεχνική.

Στην Κλινική μας συνδυάζεται κυρίως με τις επιτυχημένες διεθνώς κοτυλιαίες προθέσεις «Zweymuller » ή παρόμοιου τύπου, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17960675,  https://www.youtube.com/watch?v=-p7LDOjrBaI, που φέρουν ειδικά πτερύγια από βιοεμφυτεύσιμο τιτάνιο, άλλα για οστεοπορωτικό και άλλα για σκληρό οστούν, και τοποθετούνται εύκολα και σταθερά, χωρίς τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει η χρήση ακρυλικού πολυμερούς ( οστικού τσιμέντου) ή η χρήση βιδών, μιας και η στήριξη με τα ειδικά αυτά περιμετρικά πτερύγια τιτανίου βιολογικής ενσωμάτωσης με περιστροφή, είναι άμεση και ισχυρή για βάδιση με πλήρη φόρτιση του σκέλους από την ίδια ημέρα του χειρουργείου αλλά και μόνιμη.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες, παρατηρείται δημιουργία νέου οστού γύρω από την πρόθεση, το λεγόμενο «OSSEOINTEGRATION», με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που παρατηρείται στα νέα με άριστα αποτελέσματα βιολογικά ενσωματούμενα κοχλιούμενα ΟΔΟΝΤΙΚΑ εμφυτεύματα τιτανίου στην γνάθο για αντικατάσταση φθαρμένων δοντιών. ( Καμία σχέση με τις λείες, σκληρές και ανελαστικές παλαιές αποτυχημένες βιδωτές κοτυλιαίες προθέσεις μηχανικής μόνον στήριξης χωρίς βιολογική ενσωμάτωση )

Στις αρθροπλαστικές με χρήση βιδών ή οστικού τσιμέντου είναι πολύ δύσκολο, σε αρκετές περιπτώσεις, να αφαιρεθούν οι σπασμένες βίδες ή το οστικό τσιμέντο, ιδιαίτερα σε περίπτωση περιπροθετικής λοίμωξης, σε μια αναθεώρηση (επανεγχείρηση) αρθροπλαστικής και αφήνουν μεγάλα οστικά κενά. Η λοίμωξη, αν δεν χρησιμοποιηθεί απλή τύπου «press fit» κοτυλιαία πρόθεση χωρίς βίδες αλλά τοποθετηθεί κοτυλιαία πρόθεση με βίδες, μπορεί να επεκταθεί στην άκρη της βίδας ή των βιδών μέσα στο λαγόνιο οστούν ή στο εσωτερικό της λεκάνης, με καταστροφικά μερικές φορές αποτελέσματα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καθαρισθεί σε τόσο βάθος η επιμολυνθείσα οστική περιοχή και να αφαιρεθούν όλα τα τεμάχια των σπασμένων βιδών, σε περίπτωση χαλάρωσης, από το λαγόνιο οστούν.

Αντίθετα, στις προθέσεις που εμείς εφαρμόζουμε στα ισχία, ακόμη και σε μια τέτοια σπάνια περίπτωση με περιπροθετική λοίμωξη (ή μηχανική χαλάρωση), όταν αφαιρεθούν τα χαλαρωμένα υλικά, παραμένει αρκετό υγιές περιπροθετικό οστούν άθικτο, χωρίς οπές ή τεμάχια βιδών, για να τοποθετηθεί εύκολα μια νέα πρόθεση. Χρησιμοποιούμε επίσης τα πλέον εξελιγμένα υλικά αρθρούμενων επιφανειών στις αρθροπλαστικές (από   Oxinium, Delta ceramic femoral heads, ειδικά ενισχυμένα ένθετα πολυαιθυλενίου κ.λ.π.) για σχεδόν μηδενική φθορά στον χρόνο !

Με την σύντομη και σχεδόν αναίμακτη ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική και με την χρήση των βιολογικά ενσωματούμενων εμφυτευμάτων που προαναφέραμε, η έγερση γίνεται την ίδια ημέρα μετά την επέμβαση και το ανέβασμα ή κατέβασμα κλίμακος (σκάλας) στις δύο ημέρες συνήθως.

H τομή δέρματος όπως προαναφέρθηκε είναι μικρή αλλά προσαρμοσμένη στον κάθε ασθενή, στα πλάγια της λεκάνης, δεν φαίνεται από την πρόσθια ορατή συνήθως πλευρά του σώματος και δεν αφήνει πρόσθιες αντιαισθητικές ουλές στην βουβωνική χώρα, όπως στην πρόσθια ΑΜΙS (Αnterior) αρθροπλαστική, ενοχλητικές ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες για αισθητικούς κυρίως λόγους.

Με την νέα ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική δεν τραυματίζονται νεύρα και προπαντός κανένα αγγείο της περιοχής και έτσι αποφεύγονται αιμορραγίες με συνέπεια πολύ σπάνια να χορηγηθεί ομόλογο αίμα στους ασθενείς, εκτός αν έχουν αιμορραγική διάθεση ή πολύ χαμηλό αιματοκρίτη πριν την επέμβαση.

Αντίθετα, με την πολυδιαφημιζόμενη ΑMIS (Anterior), αρθροπλαστική, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τραυματίζονται ή τέμνονται τα περισπώμενα αγγεία της περιοχής τα οποία ο χειρουργός πρέπει να απολινώσει για να αποφύγει εκτεταμένη αιμορραγία. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε και αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία μπορεί με την ΑMIS (Anterior) αρθροπλαστική να τραυματισθεί το μηροδερματικό νεύρο (του Μηρού) και να προκαλέσει ακόμη και μόνιμο πόνο, αιμωδίες και υπαισθησία στην περιοχή. (Βλέπε LINKS-Χρήσιμοι Σύνδεσμοι)

Επίσης με την τροποποιημένη Antero-Lateral Μinimally Invasive τεχνική που εμείς εφαρμόζουμε δεν τέμνεται εκ των έσω η κατάφυση των έξω στροφέων μυών ( Απιοειδούς, Έξω Θυροειδούς κ.λ.π. ) όπως γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις με την AMIS τεχνική για να κινητοποιηθεί το μηριαίο οστούν προς τα έξω ή όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις στην οπίσθια Minimally Invasive τεχνική ( Οπίσθια MIS ). Με την οπίσθια MIS τεχνική μπορεί να συρραφεί και να επανακαθηλωθεί στο τέλος της επέμβασης ο απιοειδής μυς, με την AMIS αυτό είναι αδύνατο. Αυτό δεν έχει σημασία μόνον για την πιθανότητα εξαρθρήματος αλλά και στο ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να τοποθετηθούν μεγαλύτερου μήκους αυχένες ( κεφαλές) για να σταθεροποιηθεί το ισχίο που έχει σαν συνέπεια την επιμήκυνση του σκέλους και την ανισοσκελία !

Δυστυχώς, κυρίως για λόγους προβολής και διαφήμισης, αναφέρονται από ορισμένους και από συγκεκριμένη εταιρεία μόνον τα πλεονεκτήματα και όχι τα μειονεκτήματα της ως άνω αρθροπλαστικής. Στην διαφήμιση της μεθόδου βοηθάει και το γεγονός ότι οι ασθενείς επηρεάζονται συνήθως από το καλό πρόσκαιρο αποτέλεσμα που πράγματι εμφανίζει αυτή η τεχνική σε κάποιους ασθενείς, όταν γίνεται από πολύ ειδικά εκπαιδευμένους ορθοπεδικούς, αλλά δεν σκέπτονται τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον αν δεν τοποθετηθούν άριστα τα εμφυτεύματα !

Σημειωτέον ότι το σημαντικό για την σταθερότητα του ισχίου μέσο και οπίσθιο τμήμα της κατάφυσης των απαγωγών μυών του ισχίου δεν θίγεται με την νέα ΑLMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική σε καμία περίπτωση αλλά ούτε συνήθως και το πρόσθιο μυολιπώδες, ασήμαντο για την μηχανική στήριξη του ισχίου τμήμα της, στις περισσότερες των περιπτώσεων, με συνέπεια να μην έχουν προβλήματα στην απαγωγή του ισχίου και στην βάδιση οι ασθενείς.

Το πρόσθιο μικρό τμήμα της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου μυός ή η κατάφυση του μικρού γλουτιαίου που ανασπάται προσωρινά σε πολύ λίγες και δύσκολες περιπτώσεις και επανακαθηλώνεται προσεκτικά στο τέλος της επέμβασης στην ALMIS (Anterior) αρθροπλαστική δεν συμμετέχουν σημαντικά στην απαγωγή του ισχίου αλλά ούτε επηρεάζουν την έσω στροφή του ισχίου γιατί η κίνηση αυτή γίνεται από σύνολο άλλων μυών χωρίς επακόλουθα λειτουργικά.

Η πρόσκαιρη ανάσπαση ελάχιστου τμήματος της πρόσθιας κατάφυσης  των απαγωγών μυών χαλαρώνει την τάση αυτών των μυών κατά την διάρκεια της επέμβασης και έτσι προστατεύεται η μυϊκή τους μάζα και η νεύρωσή τους από κάκωση, μιας και μετατίθενται κεντρικότερα, σε αντίθεση με όσους προσπαθούν να μην την ανασπάσουν αλλά τραυματίζουν με τα άγγιστρα της επέμβασης τις πρόσθιες ίνες του μέσου γλουτιαίου μυός και πιθανώς τους πρόσθιους κλάδους του άνω γλουτιαίου νεύρου από αυξημένη τάση !

Όπως προαναφέρθηκε, με την τροποποιημένη ΑLMIS (Anterolateral) δικιά μας τεχνική αρθροπλαστικής, δεν κόβεται κανένας αμιγής στροφέας μυς του ισχίου όπως ο απιοειδής ή πυραμοειδής μυς, εκτός από πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Αυτός ο μυς δυστυχώς κόβεται σε όλες τις οπίσθιες προσπελάσεις και στις μισές περίπου πρόσθιες τύπου AMIS (Anterior) προσπελάσεις, σύμφωνα με το πλέον έγκυρο και αξιόπιστο ορθοπεδικό περιοδικό του κόσμου ήτοι το Clinical Orthopaedics & Related Resarch. (U.S.A.)

Οι κακώσεις των μυών από την χρήση των εργαλείων, την κακή ορατότητα ή την υπερβολική έλξη του σκέλους ή η μη ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με την ΑΜΙS (Anterior) αρθροπλαστική, ιδιαίτερα αν γίνεται από μη επιδέξιο χειρουργό ή γίνεται σε δύσκολα περιστατικά, συγγενές εξάρθρημα κ.λ.π., μπορεί να είναι  περισσότερες.

Επειδή πολύ διαφημίζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, από ορισμένους ορθοπεδικούς, η ελάχιστα επεμβατική ΑMIS (Πρόσθια- Direct  «Anterior» ή Smith Petersen) αρθροπλαστική ισχίου σαν η καλύτερη μέθοδος, χωρίς να αναφέρονται οι επιπλοκές που μπορεί να έχει σε ορισμένους ασθενείς, υπάρχει και ο αντίλογος :

http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&catid=130:orthopedic&id=3141:-amis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427623/

«Direct «anterior» approach (AMIS) is a difficult technique, but adequate hip placement was achieved radiographically. Early results showed no improvement in functional outcome compared to the posterolateral approach, but there was a higher early complication rate…/ 2012″

Αν ήταν τόσο επιτυχημένη αυτή η μέθοδος, γιατί δεν καθιερώθηκε σε όλα τα Νοσοκομεία και Πανεπιστήμια διεθνώς τόσα χρόνια, τα περισσότερα εκ των οποίων χρησιμοποιούν τώρα άλλες προσπελάσεις αρθροπλαστικών όπως είναι η οπισθοπλάγια ή η προσθιοπλάγια (Αnterolateral) ;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΑΜΙS (Αnterior ή Smith Petersen) «ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ» ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

Muscle Damage During MIS Total Hip Arthroplasty: Smith-Peterson versus Posterior Approach.

Meneghini, R Michael MD; Pagnano, Mark W MD; Trousdale, Robert T MD; Hozack, William J MD.

Clinical Orthopaedics and Related Research:2006 – Volume 453 – Issue – pp 293-298.

http://journals.lww.com/corr/Abstract/2006/12000/Muscle_Damage_During_MIS_Total_Hip_Arthroplasty_.47.aspx

[ KAKΩΣΕΙΣ ΜΥΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΤΥΠΟΥ Α.Μ.Ι.S. (ANTERIOR) AΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗ] «The tensor fascia latae muscle was damaged (mean of 31%), as well as direct head of the rectus femoris (mean 12%) during the Smith-Peterson anterior MIS approach. The piriformis or conjoined tendon was transected in 50% of the anterior approaches to mobilize the femur»

[ Σε ελληνική μετάφραση: Κατά την πρόσθια μικρής παρεμβατικότητας προσπέλασης στο ισχίο ( A.M.I.S.) τύπου Smith-Petersen, o τείνων την πλατεία περιτονία μυς βρέθηκε να έχει τραυματισθεί σε ποσοστό περίπου 31% και ο καταφυτικός τένοντας του ορθού μηριαίου σε ποσοστό 12%. Ο πυραμοειδής ( απιοειδής) μυς κόπηκε στο 50% αυτών των προσπελάσεων για να κινητοποιηθεί το μηριαίο οστούν].

Complications of the direct anterior approach for total hip arthroplasty. Barton C, Kim PR. Orthop Clin North Am 2009, 40:3, 371-375.

http://www.orthopedic.theclinics.com/article/S0030-5898(09)00031-5/abstract

High Complication Rate With Anterior Total Hip Arthroplasties on a Fracture Table

Brian A. Jewett & Dennis K. Collis, Clin Orthop Relat Res, 2011, 469(2):503-507

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3018203/

High complication rate with anterior total hip arthroplasties on a fracture table. Jewett BA, Collis DK. Clin Orthop Relat Res. 2011 Feb;469(2):503-7.

High complication rate with anterior t… [Clin Orthop Relat Res. 2011] – PubMed – NCBI

Catastrophic complications of minimally invasive hip surgery. Fehring and Mason, J B J S Am, 2005, 87:711-717.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?orig_db=PubMed&cmd=&cmd_current=&db=pubmed&term=J+Bone+Joint+Surg+Am.+2005+Apr%3B87(4)%3A711-4.+Catastrophic+complications+of+minimally+invasive+hip+surgery.+A+series+of+three+cases.+Fehring+TK,+Mason+JB.

High complication rate in the early experience  of minimally invasive total hip arthroplasty by the direct anterior approach.

Spaans et al, Acta Orthop. 83(4):342-346, 2012.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427623/

Early Complications of Anterior Supine Intermuscular Total Hip Arthroplasty

Chengla Yi et al. Orthopedics, 36, Issue 3: 276-281, 2013.

http://www.healio.com/orthopedics/journals/ortho/%7Ba85422ce-aad2-451e-9aaa-e5bc0791651a%7D/early-complications-of-anterior-supine-intermuscular-total-hip-arthroplasty

Direct anterior total hip arthroplasty : complications and

early outcome in a series of 300 cases.

Thomas De Geest, Pieter Vansintjan, Geert De Loore, Acta Orthop. Belg., 2013, 79, 166-173

http://www.actaorthopaedica.be/acta/download/2013-2/08-De%20Geest%20et%20al.pdf

http://orthopedics.about.com/od/minihipreplacement/qt/anteriorhipreplacement.htm

http://www.greenleafortho.com/node/52

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17338907

Ερώτηση: Δεν ψεύδονται ασύστολα όσοι υποστηρίζουν ότι τάχα με την πρόσθια ( Anterior) προσπέλαση ισχίου (A.M.I.S.) δεν τραυματίζεται κανένας μυς, δεν γίνονται επιπλοκές και ότι είναι η καλύτερη μέθοδος; Σημασία έχει η τομή ή αν τα εμφυτεύματα της αρθροπλαστικής τοποθετηθούν σωστά για να αντέξει η αρθροπλαστική για όλη μας την ζωή ;

Και μόνον η μεγάλη και επικίνδυνη σε ειδικά εξαρτήματα χειρουργικού τραπεζιού για ώρες μερικές φορές έλξη σε υπερέκταση του τεντωμένου σκέλους, μιας και έχουν αναφερθεί και κατάγματα όχι μόνον του μηριαίου αλλά και της ποδοκνημικής άρθρωσης από την υπερβολική αυτή έλξη, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους ή οστεοπορωτικούς ασθενείς, καθιστούν αυτή την επέμβαση δηλαδή την Α.M.I.S. (Αnterior) όχι μικρής επεμβατικότητας αλλά μάλλον σοβαρής επεμβατικότητας σε ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς. Είναι μεγαλύτερη η κάκωση των μυών όταν ανασπασθεί προσωρινά το πρόσθιο 1/3 ή 1/4 μη σημαντικό για την απαγωγή μικρό τμήμα της κατάφυσης του μέσου γλουτιαίου μυός στην σχεδόν αναίμακτη ( πλάγια στο δέρμα- προσθιοπλάγια εσωτερικά) προσπέλαση που εμείς κάνουμε σε αυτή την κατηγορία των ασθενών για να αποφύγουμε τις ως άνω επιπλοκές;

Τελευταία, βελτιώσαμε και άλλο την A.L.M.I.S. (Anterolateral) αρθροπλαστική, ώστε όχι μόνον να αποφεύγονται οι ως άνω αναφερόμενες επιπλοκές και τα προβλήματα της Α.M.I.S. (πρόσθιας-anterior) αλλά και να προσπελαύνεται η άρθρωση σε αρκετές περιπτώσεις έμπροσθεν του μέσου γλουτιαίου μυός χωρίς να ανασπάται ούτε πρόσκαιρα το μικρό και ασήμαντο μηχανικά πρόσθιο τμήμα του σύμφωνα με νέες τροποποιήσεις της μεθόδου Α.L.M.I.S. (Anterolateral) σε Αμερική, Γερμανία, Γαλλία κ.λ.π. (Ίδε «Χρήσιμοι Σύδεσμοι»- LINKS)

Σε όλες τις νέες τεχνικές μικρής επεμβατικότητας αρθροπλαστικής ισχίου, ήτοι την οπίσθια MIS, την πρόσθια MIS ή AMIS ή την προσθιοπλάγια MIS ή ΑLMIS υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, σημασία όμως έχει η όσο το δυνατόν μικρότερη κάκωση μυών, αγγείων και νεύρων και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την μέθοδο αλλά και από την εμπειρία και την επιδεξιότητα του κάθε γιατρού που εφαρμόζει την μέθοδο. Επίσης για το μόνιμο, όχι μόνο το πρόσκαιρο,  καλό αποτέλεσμα της κάθε επέμβασης μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα και το σχήμα των εμφυτευμάτων καθώς και η σωστή τοποθέτησή τους !

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ NEΑΣ ALMIS (ANTEROLATERAL) ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ

1. Απλή και σύντομη επέμβαση, με ελεύθερο το σκέλος, χωρίς πολύωρη συνεχή έλξη σε ειδικό χειρουργικό τραπέζι, χωρίς πολύπλοκους χειρισμούς και με ελάχιστη γενική επιβάρυνση.

2. Επέμβαση διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας γίνεται συνήθως χωρίς γενική αναισθησία, μόνον με επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδή αναισθησία και αναλγησία.

3. Η προσπέλαση γίνεται στην κατεύθυνση του άξονα περιστροφής της κοτύλης δηλαδή προσθιοπλάγια ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα και ευκολία χειρισμών για την τοποθέτηση σε άριστη θέση των εμφυτευμάτων.

4. Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος λόγω της μικρότερης κάκωσης των ιστών.

5. Συντομότερη αποκατάσταση. Το περπάτημα μπορεί να αρχίσει λίγες ώρες μετά την επέμβαση με πλήρη φόρτιση του σκέλους.

6. Μικρότερη παραμονή στο Νοσοκομείο. (Συνήθως 1 έως 3 ημέρες)

7. Η τομή του δέρματος είναι μικρή και προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή. Γίνεται στα πλάγια του μηρού, δεν αφήνει αντιαισθητικές ουλές και δεν χρειάζεται αφαίρεση ραμμάτων γιατί εφαρμόζεται βιοαπορροφήσιμη ραφή.

8. Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

9. Ελάχιστη απώλεια αίματος. Οι μεταγγίσεις ομόλογου αίματος είναι πολύ σπάνιες.

10. Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος θρόμβωσης, κυρίως λόγω της γρήγορης κινητοποίησης και βάδισης, της ελάχιστης κάκωσης των ιστών και της σύντομης επέμβασης.

11. Μειωμένος κίνδυνος εξάρθρωσης. Η διατήρηση των μυών σε πάρα πολύ κατάσταση σχεδόν μηδενίζει τον κίνδυνο εξαρθρήματος.

12. Αποτροπή μόνιμης χωλότητας.  Η αποφυγή κάκωσης του μέσου γλουτιαίου μυός και κυρίως του οπίσθιου και μέσου ισχυρού τμήματός του καθώς και του άνω γλουτιαίου νεύρου ελαχιστοποιεί την χωλότητα που ήταν συχνή στις παλιές μεγάλες τομές (Εφόσον βέβαια δεν ευθύνεται για αυτήν η χρόνια μόνιμη πλάγια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης ή το άλλο ισχίο από άλλη πάθηση).

13. Συντομότερη επιστροφή στη φυσιολογική ζωή.  Το ανέβασμα και κατέβασμα σκάλας ξεκινά συνήθως δύο ημέρες μετά την επέμβαση και η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να οδηγήσει αυτοκίνητο σε δύο με τρεις εβδομάδες.

14. Μακροχρόνια επιβίωση της αρθροπλαστικής. Τοποθετούνται τα εμφυτεύματα στην καλύτερη δυνατή θέση και είναι σύγχρονα μόνιμης βιολογικής ενσωμάτωσης, σαν τα σύγχρονα κοχλιωτά οδοντικά βιολογικής ενσωμάτωσης εμφυτεύματα τιτανίου, χωρίς χρήση συμπληρωματικών βιδών ή στερέωση με ακρυλικό πολυμερές.

Η νέα ALMIS (Anterolateral) αρθροπλαστική ισχίου με μικρή πλάγια τομή δέρματος εφαρμόζεται, με άριστα αποτελέσματα, και στις περιπτώσεις υποκεφαλικών καταγμάτων ισχίου σε ηλικιωμένους ασθενείς, για ημιαρθροπλαστική ή ολική αρθροπλαστική, με μικρή τομή, σύντομη επέμβαση με επισκληρίδιο αναισθησία και αναλγησία και ελάχιστη γενική επιβάρυνση, για άμεση κινητοποίηση και βάδιση. Στις περιπτώσεις που γίνεται μόνον ημιαρθοπλαστική για κάταγμα ισχίου η επέμβαση και η αποκατάσταση είναι ακόμη πιο εύκολη !

Η νέα ALMIS (ANTEROLATERAL) αρθροπλαστική εφαρμόζεται επίσης και στις περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας μετά από συγγενές  (χαμηλό) εξάρθρημα ή σε δυσπλασία ισχίου.

Διεθνής μελέτη του κ. Ν. Χριστοδούλου, Κ. Διαλέτη και συνεργατών, με τα άριστα αποτελέσματα της ως άνω A.L.M.I.S. Aρθροπλαστικής Iσχίου – με πλάγια (Lateral) τομή δέρματος – δημοσιεύθηκε στο επίσημο Ευρωπαϊκό  Περιοδικό Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας  ήτοι στο «Εuropean Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology.Εκδόσεις SPRINGER.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-011-0801-2

VIDEO ( 2012) με ακόμη πιο βελτιωμένη ALMIS (Αnterolateral) αρθροπλαστική ισχίου από τον κ. Χριστοδούλου και τον συνεργάτη του κ. Διαλέτη, χωρίς ή με ελάχιστη ανάσπαση του μέσου γλουτιαίου μυός, χωρίς τραυματισμό του μηροδερματικού ή άνω γλουτιαίου νεύρου και χωρίς τραυματισμό των περισπώμενων και λοιπών αγγείων της περιοχής μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα :

http://www.youtube.com/watch?v=VC7M7-6Nrao

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20049571

Εκτός των ως άνω πλεονεκτημάτων της ALMIS αρθροπλαστικής ισχίου οι ασθενείς εμφανίζουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων, εφόσον εφαρμοσθεί σωστά από έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό ορθοπεδικό, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καλή τάση και δύναμη στους απαγωγούς μυς του ισχίου ακόμη και αν σε μερικές περιτπώσεις μπορεί να συνοδεύονται από επουσιώδεις μηχανικά αλλοιώσεις στο πρόσθιο μικρό τμήμα τους ( στον μικρό συνήθως γλουτιαίο μυ που δρα κυρίως ως έσω στροφέας ) λόγω της αναγκαίας περιορισμένης ανάσπασής του ( και επανακαθήλωσής του στο τέλος της επέμβασης ) που γίνεται κυρίως για καλύτερη ορατότητα στην άρθρωση και βέλτιστη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε ορισμένα δύσκολα περιστατικά !

http://www.cjtrauma.com/apps/ojs/index.php/cjt/article/view/507

Αν και οι επιπλοκές στα περιστατικά μας είναι εξαιρετικά σπάνιες με την νέα τεχνική που εφαρμόζουμε οφείλουμε να ενημερώσουμε τους ασθενείς μας ότι στην διεθνή βιβλιογραφία  στις αρθροπλαστικές ισχίου αναφέρονται σε κάποιες ευτυχώς ελάχιστες περιπτώσεις επιπλοκές όπως θρομβώσεις, αιματώματα, ανισοσκελίες, κακώσεις νεύρων, αστάθεια και δυσχέρεια βάδισης, αγγειακά προβλήματα, προβλήματα επούλωσης, περιπροθετική λοίμωξη, μυϊκή αδυναμία, έκτοπη οστεοποίηση, εξάρθρημα, περιπροθετικό κάταγμα, μηχανική ή σηπτική χαλάρωση κ.λ.π.

Αρκετές από αυτές τις επιπλοκές συνήθως σχετίζονται με τα γενικότερα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς όπως οστεοπόρωση, παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης και άλλων αρθρώσεων, παχυσαρκία, διαταραχές πηκτικότητας, σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοκαταστολή, κάπνισμα, λήψη φαρμάκων, μεταβολικά νοσήματα, αγγειακά ή καρδιολογικά προβλήματα, περιοδοντικές ή άλλες λοιμώξεις, συνυπάρχουσα νευρολογική συνδρομή  κ.λ.π. και με καμία παλαιά ή σύγχρονη μέθοδο δεν μπορούν να αποκλεισθούν πλήρως !

Χειρουργημένη ασθενής μας στο αριστερό της ισχίο με την νέα A.L.M.I.S. αρθροπλαστική ένα μήνα μετά την επέμβαση !